CONTACT

Str. C. Daicoviciu 2, Cluj-Napoca
amn@mnit.ro

e-ISSN: 2734-4487
p-ISSN: 1454-1513
 
 
LICENȚĂ
CC Creative Commons
 
INDEXATĂ
 
CNCS B
 
Erih
 
Contact
SCOPUS Q3 (CLASSICS, HISTORY)
SCOPUS Q4 (ARCHAEOLOGY) 
 
Scimago
 
SJR ActaMN
 
CROSSREF
 
PUBLICATĂ DE 
MNIT
 
EDITARE TEHNICĂ ȘI TIPĂRIRE

MEGA

 
FINANȚARE

MINISTERUL CULTURII

 

PROCESUL DE EVALUARE

Procesul de evaluare a revistei științifice Acta Musei Napocensis. I. Preistorie - Istorie Veche - Arheologie este în conformitate cu standardele de evaluare internațională. Este o evaluare „double blind”, ceea ce înseamnă că numele autorului îi este necunoscut recenzorului și viceversa. Etape:

1. Predarea articolelor
Articolele sunt trimise prin email (amn@mnit.ro) la redacția revistei.

2. Evaluarea de către Comitetul Editorial
Comitetul Editorial verifică articolele pentru a se asigura că s-au respectat normele editoriale. De asemenea, acesta stabilește dacă articolul este de interes pentru revistă. Dacă nu, articolul poate fi respins, fără a fi trimis spre evaluare la vreun recenzent.

3. Procesul de recenzare
Editorii aleg doi recenzenți pentru fiecare articol, în funcție de preocupările științifice ale acestora, care trebuie să fie în concordanță cu subiectul articolului. Aceștia sunt invitați să evalueze materialul. În caz de refuz, este invitat un alt recenzent. Evaluatorii sunt cercetători din domeniu, din afara instituției noastre și efectuează recenzia independent de autor. Aceștia lucrează la diverse universități sau institute din România sau din străinătate.

Recenzentul va citi articolul și folosind sistemul de comentarii va face sugestii de corecturi, dacă este cazul. Dacă articolul nu va fi corectat în conformitate cu sugestiile recenzentului, acesta poate fi respins.

Editorii vor ține cont de cele două evaluări ale articolului. Dacă acestea prezintă diferențe prea mari, atunci se va apela la un al treilea recenzent.

4. Decizia
Decizia finală
de publicare a articolului va fi luată de Comitetul Editorial și îi va fi comunicată autorului.

 

FORMULAR DE EVALUARE
Acta Musei Napocensis. I. Preistorie - Istorie Veche - Arheologie

Recenzent:

Titlu articol:

Vă rugăm să efectuați evaluarea articolului în următorii termeni:

1. O evaluare scrisă – observații și comentarii (1-3 pagini)

2. Evaluarea pe baza formularului de mai jos

1. Titlul este relevant și reflectă subiectul lucrării
2. Rezumatul sintetizează conținutul articolului
3. Introducerea prezintă relevanța studiului în domeniul respectiv și citează rezultatele obținute de alți autori în acel domeniu
4. Lucrarea se încadrează în domeniul ales, fiind relevantă din punct de vedere științific
5. Articolul prezintă coerență, modul în care este abordată tema este adecvat
6. Concluziile prezintă o sinteză relevantă a rezultatelor cercetării
7. Surse bibliografice adecvate, complete, recente
8. Lucrarea utilizează un limbaj academic, adecvat, nu prezintă greșeli

3. (Se acordă punctaje între 0 - 10 pentru fiecare dintre criterii)

4. Propuneri:
·  acceptarea necondiționată a articolului;
· acceptarea cu condiția modificărilor menționate în referat;
· respingerea articolului.

 

Semnătura