Str. C. Daicoviciu 2,
Cluj-Napoca
amn@mnit.ro

 

 

 Indexată

Erih

Contact

 

Procesul de evaluare a revistei științifice Acta Musei Napocensis este în conformitate cu standardele de evaluare internațională. Este o evaluare „double blind”, ceea ce înseamnă că numele autorului îi este necunoscut recenzorului și viceversa. Etape:

1. Predarea articolelor
Articolele sunt trimise prin email (amn@mnit.ro) la redacția revistei.

2. Evaluare de către Comitetul Editorial
Comitetul Editorial verifică articolele pentru a se asigura că s-au respectat normele editoriale. De asemenea, acesta stabilește dacă articolul este de interes pentru revistă. Dacă nu, articolul poate fi respins, fără a fi trimis spre evaluare la vreun recenzor.

3. Recenzorii
Editorii aleg doi recenzori pentru fiecare articol, în funcție de preocupările științifice ale acestora, care trebuie să fie în concordanță cu subiectul articolului. Aceștia sunt invitați să evalueze materialul. În caz de refuz, este invitat un alt recenzor. Evaluatorii sunt cercetători din domeniu, din afara instituției noastre și efectuează recenzia independent de autor. Aceștia lucrează la diverse universități sau institute din România sau din străinătate.

Recenzorul va citi articolul și folosind sistemul de comentarii va face sugestii de corecturi, dacă este cazul. Dacă articolul nu va fi corectat în conformitate cu sugestiile recenzorului, acesta poate fi respins.

Editorii vor ține cont de cele două evaluări ale articolului. Dacă acestea prezintă diferențe prea mari, atunci se va apela la un al treilea recenzor.

4. Decizia
Decizia finală de publicare a articolului va fi luată de Comitetul Editorial și îi va fi comunicată autorului.

 

FORMULAR DE EVALUARE
Acta Musei Napocensis

Recenzor:

Titlu articol:

 

Vă rugăm să efectuați evaluarea articolului în următorii termeni:

 

1. O evaluare scrisă – observații și comentarii (1-3 pagini)

2. Evaluarea pe baza formularului de mai jos

1. Titlul este relevant și reflectă subiectul lucrării
2. Rezumatul sintetizează conținutul articolului
3. Introducerea prezintă relevanța studiului în domeniul respectiv și citează rezultatele obținute de alți autori în acel domeniu
4. Lucrarea se încadrează în domeniul ales, fiind relevantă din punct de vedere științific
5. Articolul prezintă coerență, modul în care este abordată tema este adecvat
6. Lucrarea prezintă originalitate
7. Concluziile prezintă o sinteză relevantă a rezultatelor cercetării
8. Surse bibliografice adecvate, complete, recente
9. Lucrarea utilizează un limbaj academic, adecvat, nu prezintă greșeli

3. (Se acordă punctaje între 0 - 10 pentru fiecare dintre criterii)

4. Propuneri:
·  acceptarea necondiționată a articolului;
· acceptarea cu condiția modificărilor menționate în referat;
· respingerea articolului.

 

Semnătura