CONTACT

Str. C. Daicoviciu 2, Cluj-Napoca
amn@mnit.ro

e-ISSN: 2734-4487
p-ISSN: 1454-1513
 
 
LICENȚĂ
CC Creative Commons
 
INDEXATĂ
 
CNCS B
 
Erih
 
Contact
SCOPUS Q3 (CLASSICS, HISTORY)
SCOPUS Q4 (ARCHAEOLOGY) 
 
Scimago
 
SJR ActaMN
 
CROSSREF
 
PUBLICATĂ DE 
MNIT
 
EDITARE TEHNICĂ ȘI TIPĂRIRE

MEGA

 
FINANȚARE

MINISTERUL CULTURII

 

ACTA MVSEI NAPOCENSIS. I. Preistorie - Istorie Veche - Arheologie 61/I 2024
NORME EDITORIALE

Acta Musei Napocensis. I. Preistorie - Istorie Veche - Arheologie este o revistă științifică anuală, care apare la sfârșitul anului (decembrie). Scopul acesteia este de a publica studii și articole în limbi de circulație internațională în domeniul istoriei vechi și arheologiei. Toți specialiștii care conduc cercetări în domeniul menționat sunt invitați să depună spre evaluare și publicare rezultatele cercetărilor lor, respectând normele de evaluare ale revistei, precum și normele internaționale privind etica în cercetare și publicare.

Manuscrisele vor fi redactate în limbile engleză, franceză, germană sau italiană. Recenzii ale unor lucrări de specialitate (cărți, reviste, acte ale unor congrese și conferințe internaționale etc.) sunt de asemenea binevenite.

Lucrarea trebuie să ne parvină ca document Word până la data de 1 iunie 2024.

Toate părţile manuscrisului – rezumat, text, legenda figurilor – vor fi redactate cu font Times New Roman, caractere de 12, la un rând. Înainte de publicare, toate manuscrisele vor fi revăzute de editori, acestora revenindu-le sarcina unificării textelor încredinţate spre publicare. După caz, autorii vor fi rugaţi să facă o revizuire a textelor înainte de publicare, dacă vor exista corecturi şi adăugiri în manuscris.

Peer review. Articolele vor fi selectate în urma recenzării lor de către un colegiu de recenzenți care, de comun acord cu comitetul de redație, își vor da acordul pentru publicarea sau nepublicarea articolelor respective, dacă acestea nu corespund standardelor științifice ale revistei.

Rezumat. Fiecare articol va fi însoţit de un rezumat de maximum 10-15 rânduri (sau 250 de cuvinte), în limba engleză, în limba în care este scris articolul şi în limba română, în care vor fi scoase în evidenţă problemele discutate, metodologia şi concluziile.

Cuvinte cheie. Vă rugăm să indicaţi maximum cinci cuvinte cheie (în limba engleză, în limba în care este scris articolul şi în limba română), care ne vor permite să ordonăm lucrarea Dumneavoastră în funcţie de problematica luată în discuţie.

Nume şi adresă. Autorii sunt rugaţi să adauge la finalul lucrării numele complet, apartenenţa instituţională (sau adresa personală) şi adresa de e-mail. Toate aceste informaţii vor fi publicate împreună cu lucrarea Dumneavoastră.

Sistemul de citare. Fiecare contribuţie trebuie să dispună de un aparat critic unitar, în sistemul Oxford, conform cu normele academice acceptate.

Vă recomandăm următoarele norme de citare:

Pentru articole:

Gabler 1996
D. Gabler, Terra sigillata tardo-italica in Pannonia, AArchHung, 48, 1996, 49-69.
Marcu 2006
F. Marcu, Scholae in the forts of Dacia, Dacia N. S., 50, 2006, 255-265.

Pentru cărţi:

Dyson 1985
S. L. Dyson, The Creation of the Roman Frontier, Princeton 1985.
Fodorean 2006
Fl. Fodorean, Drumurile din Dacia romană, Cluj-Napoca 2006.

Pentru articole în volume colective:

Nemeti 2006
S. Nemeti, Dacia ... in formam provinciae redacta. In: E. S. Teodor, O. Ţentea (eds.), Dacia Augusti Provincia. Crearea Provinciei. Actele Simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti, Bucureşti 2006, 271-289.
Swan, Bidwell 1998
V. G. Swan, P. Bidwell, Cameleon and Flavian troop-movements in south Britain: some ceramic evidence. In: J. Bird (ed.), Form and fabric. Studies in Rome’s material past in honour of B. R. Hartley, Oxford 1998, 21-30.

Pentru abrevierea titlurilor revistelor va fi folosit sistemul utilizat în Année Philologique.

Pentru periodicele care nu se regăsesc în această listă, autorii pot folosi: abrevierile folosite în revista noastră; în cazul în care acestea nu se regăsesc în listele menționate, pot folosi propriile abrevieri, neuitând totodată să adauge această abreviere înaintea primului titlu citat în lista bibliografică sau să citeze titlul complet al revistei.

Abrevierea şi citarea textelor antice. Pentru citarea autorilor greci şi latini vă rugăm să folosiţi abrevierile folosite în S. Hornblower, A. Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, 1996, 3rd ed., Oxford, xxix-liv.

http://classics.oxfordre.com/staticfiles/images/ORECLA/OCD.ABBREVIATIONS.pdf

Pentru textele grecești, Vă rugăm să folosiți caracterele grecești ale fontului Times New Roman.

Citarea surselor electronice se va face conform standardelor bibliografiei tradiţionale. Pe lângă numele autorului şi titlul documentului citat, se vor nota adresa şi subdirectoarele, urmate, în paranteză, de data accesării respectivului document:

Wolle 1999
A. Wolle, Çatalhöyük: Excavations of a Neolithic Anatolian Höyük, 1999, http://catal.arch.cam.ac.uk/catal/catal.html (29 November 1999).

Ilustraţia. Ilustraţia va fi numerotată de la I la XXX (atât în lista ilustraţiei, cât şi în text) cu caractere normale şi între paranteze, aşa cum se poate vedea în exemplul următor: (Pl. III/1-2). Lista ilustraţiei va fi redactată pe o pagină aparte. Vă rugăm să evitaţi, pe cât posibil, citarea ilustraţiei folosind un dublu sistem de referinţă, de tipul: Figs. şi/sau Pls.

Ilustraţia de bună calitate este esenţială, în format .tiff sau .jpg (rezoluţie 300 dpi). Vă rugăm să trimiteţi planşele aranjate în format Executive (.psd, .cdr etc.), dar şi fiecare imagine separat (în format .tiff sau .jpg, rezoluţie 300 dpi).

În cazul reproducerii ilustraţiei după volume şi articole deja publicate, autorii sunt rugaţi să precizeze sursa. Pentru orice ilustraţie, se recomandă a se indica: locul de păstrare al piesei reproduse; numărul de inventar; autorul fotografiei sau al publicaţiei după care a fost făcută respectiva reproducere.

În situaţia în care autorul foloseşte ca material ilustrativ fotografii, desene, planuri, schiţe etc. este necesar să precizeze dacă a obţinut în prealabil dreptul legal privind reproducerea respectivelor ilustraţii în vederea publicării. Orice problemă privind drepturile de reproducere şi de copyright pentru materialul ilustrativ utilizat constituie responsabilitatea exclusivă a autorului.

Corecturi. Vă informăm că din motive obiective, autorii vor primi o singură corectură. Aceasta va fi expediată exclusiv în variantă electronică PDF.

Pentru expedierea articolelor Vă rugăm să folosiți următoarea adresă:
amn@mnit.ro

Așteptăm contribuțiile Dumneavoastră!
Cu stimă,
Comitetul editorial